Dagen då vi läser blogginlägg av robotar

14 september 2011 | Blogg

Det har länge talats om utvecklingen av artificiell intelligens och hur denna i slutändan kommer vara betingad. En del tillbakavisar utvecklingen med argument för datorerna som beroende av människans inmatning av information medan andra för fram argument för att datorerna till slut kommer bli autonoma.

 

Grönt öga
Ur en annan synvinkel

 

Det finns rentav en utpekad tidspunkt då datorerna passerar människorna i intelligens och kommer övergå till att använda varandras informationsunderlag i stället för det de tidigare fått av människor. En del har hävdat 2030-2050 som tiden för detta, spekulation finns det gott om på området.

 

När denna punkt väl är passerad kommer den teknologiska utvecklingen få en exponentiell tillväxtkurva av gigantiska proportioner, vilket är ett rätt kusligt scenario.

 

Vad har då detta att göra med blogginläggen vi läser? Den senaste tidens tendenser visar en övergång till alltfler autonoma verktyg för bloggare. Ett annat område är de automatiska översättningsverktygen. Texterna som blir resultatet av detta ser dessutom ut som om de vore skapade av robotar.

 

Vem vet när robotar i stället kommer användas till att skapa det ursprungliga innehållet? Många som idag försöker tjäna pengar genom bloggar och hemsidor lägger ner allra störst tid på att just skapa material. Det finns numera företag som svenska Contentor vilka erbjuder texter om nästan vilka ämnen som helst. Det är skrivande efter löpande bandet-pricipen som gäller.

 

Google och andra sökmotorer kan inte avläsa om det är August Strindberg eller en löpande bandet-skribent som skrivit en text. Det sista är väl inte fullständigt sant, men ett väloljat band kan förmodligen ofta lura Google. Innehåller texten rätt slags sökord och fraser kan den alltså generera trafik.

 

Att skriva litterärt och stilistiskt är alltså ingen nödvändighet för att få debutera på Internet. Det gäller bara att hålla sig till ämnet så att säga och skapa hela meningar.

 

Det är med framtidspekulationer som med väderprognoser, högst osäkert ju längre fram i tiden vi riktar vår uppmärksamhet. När det handlar om artificiell intelligens anser jag personligen att de essentiella problemen som ”sunt förnuft”, intuition och planering kommer fattas varje dator även år 2050. Det finns också forskare och filosofer som anser att om AI som överträffande människan vore en möjlighet borde det vara uppnått redan. Huvudsaken är enligt dessa inte datorernas snabbhet utan andra mer bestående begränsningar.

 

Däremot kommer Internet säkert vara en skådeplats för en miljö med olika slags robotliknande inslag i form av nya innovationer. Fast av människor … och helt säkert till andra människors förtret.

Relaterat