Intensifierad reklam på Internet och nya formgrepp

29 februari 2012 | Blogg

Intensifieringen av reklamen på Internet är märkbar. Framför allt tar sig reklamen nya uttryck: den dyker upp i pop-up fönster allt oftare och en ny trend är att ha den i form en flankering.

DN.se och andra svenska nättidningar har på senare tid experimenterat med reklam som påverkar besökarens upplevelse genom effekter, som att sidan vänts upp och ned (bortsett från annonsen) eller att sidan tiltar (för att associera till ett tema hos annonsen), allt för att sätta en annons i fokus. Allt detta sker så klart på annonsörens begäran, men hur mycket besökaren uppskattar dessa saker är en annan sak.

Pop-up reklam

Pop-up reklam är legio när det gäller sidor som annonserar för ringsignaler. Denna annonsform tycks dock bli allt vanligare även hos mer seriösa sidor. Kanske är detta den allra mest tröttsamma formen av reklam på Internet, den innebär fördröjning i form av tid och ett extra klick för att nå den sidan man är ute efter.

 

Hindra pop-up reklam:
Det är dock inte värre än att det går att undslippa denna reklam med enkla medel. Använder du Explorer och vill hindra pop-up fönster gör du detta från menyn ”Verktyg” > ”Blockering av pop-up fönster”. I Andra webbläsare som Firefox och Opera är detta redan inbyggt.

Värt att pröva på hemsidan?

Till dig som är webbmaster kan jag inte ge några väl underbyggda rekommendationer om fördelar och nackdelar med pop-up reklam då jag själv inte använt mig av det (och planerar inte på att börja). Men rent generellt anser jag att du ska undvika allt som kan irritera dina besökare i hög grad och en sökmotor som Google kommer knappast se detta som en positiv faktor när de rankar dina sida.

Bakgrundsreklam

Med bakgrundreklam (inte samma sak som "pop-under" reklam då pop-under innebär att en helt ny flick öppnas under den gamla) avses sådan reklam som flankerar själva sidan (se bild).

 

webbsida med reklam

 

Bakgrundsreklam av detta slag är relativt nytt och kan ha en del förutsättningar för att slå i genom. Bland fördelarna kan nämnas:

  • De inte är i vägen för innehållet samtidigt som de ges stor exponering.
  • De fungerar dessutom idealiskt på en widescreen-skärm.
  • Genom sin extravaganta framtoning kan de fungera som attraktiva alternativ för annonsörer och kan för all del även ge hemsidan ett uppseendeväckande utseende.

Nackdelar finns också och gäller då främst hur bilden skalenligt kommer anpassa sig till olika skärmar och upplösningar. En gissning är att vi kommer få se mer av denna bakgrundsreklam på sajter.

Framtidens reklam på Internet

Det som resulterat i en intensifiering av reklam på Internet måste väl ändå betraktas något helt och hållet förväntat. Troligtvis har vi att förvänta en varaktig upptrappning av reklam där nya former kommer avlöser gamla. Pop-up fönster och bakgrundsreklam har tagit reklamens inflytande på sidan riktigt långt och frågan är vilka nya slags grepp som skulle kunna ta detta ännu längre mätt i exponering.

 

En lätt gissning är att den utveckling som pågått länge, där en utbredning av reklam successivt sker medan besökarnas smärttröskel flyttas framåt samtidigt som tillvänjning sker, kommer fortsätta.

Några uppdateringar sedan artikeln först publicerades:
Reklam via pop-up fönster har tack och lov mattas av betydligt eftersom Google har gett dessa sämre resultat på sökningar.

Även en del annat är inte längre aktuellt, men låts vara kvar av eventuellt "historiskt" värde.

Relaterat