PageRank indikator i Google Toolbar borttagen

20 maj 2011 | Blogg

Det verkar som Google tagit ännu ett steg för att avlägsna PageRank som en referenspunkt över sajters styrka.  

 

Rykten har förebådat denna förändring och idag var symbolen som indikerar värdet inte längre synlig Google Toolbar. Google kan vara ganska ombytliga så om det är något som förblir permanent återstår att se.

 

Ett totalt avlägsnande av PageRank (jag kan inte annat än tolka detta som att det inte blir någon kommande uppdatering av PageRank) som faktor över en sidas länkstyrka skulle innebära ett paradigmskifte för SEO. Inte för att PageRank haft en alltför stor reell inverkan på en sidas position i Google under de senaste åren, men för att rankingen ändå haft stor betydelse vid länkbyten och länkköp.

 

Bild med pagerank och kors

PAGERANK R.I.P.

 

En fråga som dyker upp är om det kommer en ersättare för PageRank. Alexa är förstås en måttstock som används en del, men i sin nuvarande form har jag svårt att se hur Alexa skulle ta över funktionen PageRank hade.

 

PR står för PageRank som är ett slags rankingsystem Google använder. Desto högre, desto bättre alltså.

Relaterat