Upplysare eller sökordsbombare?

18 mars 2012 | Blogg

ordmoln latinska ordDet finns många olika drivkrafter hos de som skapar hemsidor. Likaså olika nytta med hemsidor. Skälen till varför man sätter igång med en hemsida eller blogg kan vara ett intresse kring ett visst ämnesområde eller ett behov av att förmedla sig i skrift. Andra skäl är utsikten av inkomster en hemsida kan föra med sig. Ofta kan skälen spåras när man anlänt till sidan. Denna artikel kommer spåna i frågan vad som driver framväxten av hemsidor på Internet och hur variation i dess värde skiftar.

De ovan nämnda skälen kan också i många fall vara kombinerade. Att placera annonser på sin sida behöver inte likställas med vinningslystnad utan kan vara ett sätt att få ersättning till att betala de avgifter som hör samman med en hemsida på nätet. Så länge annonser är relevanta och inte stör kan de också ha ett mervärde.

Värde och nytta hos en hemsida

Karl Marx skrev i Das Kapital om att varor i en kapitalistisk värld inte tillverkas på grund av sitt bruksvärde utan sitt bytesvärde. Denna tendens är allt mer märkbar i det nuvarande samhället – på områden där behoven redan tillgodosetts för konsumenterna handlar det i stället om konkurrens.

 

Hur många är det inte som arbetar för företag just för att förstärka dess konkurrenskraft på en redan mer eller mindre övermättad marknad?

 

Paralleller finns som vanligt på Internet. Incitamentet för en ny hemsida kan vara att försöka lägga beslag på en del trafik som redan existerar på ett visst område. Detta faller ofta under en kategori jag vill kalla ”sökordsbombning”.

 

Det låter dramatiskt, men det är sällan något revolutionärt vi pratar om utan en metod där det handlar om att få en del av sökvolymen på ett visst sökord. Typexemplet är när sökordet.ltd (ltd står för top level domain) finns ledigt i någon form och en hög ranking i på sökordet i fråga tycks vara inom räckhåll med hjälp av denna domän.

 

Tillvägagångssättet är sedan att göra en sida med ett klart avgränsat, mindre mängd innehåll som riktar sig mot det specifika sökordet och med hjälp av sin matchande domän kan stiga i sökresultaten.

 

Det kan ofta röra sig om triviala ämnesområden såsom en maträtt eller bakverk som chokladbollar.net, något säsongsbetonat som julsånger eller lucia, vilka trots allt ibland har relativt stora sökvolymer.

Egna erfarenheter av sökordsbombning

Personligen försöker jag erbjuda något nytt på mina egna sidor eller åtminstone framställa ämnen på ett nytt sätt. Jag har dock vid några enstaka tillfällen experimenterat med något som skulle kunna liknas ”sökordsbombning”, dels som sport för att se om jag vinner eller inte, dels för att utforska Internets natur och de förutsättningar som råder där.

 

Mina erfarenheter på området är att det är viktigt med noggrann research samt att få tillgång till andras erfarenhet angående hur en liten och färsk sökord.ltd står sig mot den etablerade ickesökord.tld.

 

Om du tror att en topp tio-position är given bara för du har domänen sökord.ltd bör du tänka om. Det finns stort värde i att ha denna domän, men värdet är relativt och så länge du kämpar mot starka etablerade sidor är du i underläge. På senare tid har Google sett till att stärka sidor som Pricerunner.se och Prisjakt.nu ytterligare gentemot mindre sidor med sökordet på sin sida.

 

Titta på andra som använt denna metod på olika sökord och granska hur de lyckats beroende på omständigheter. Därefter får du utvärdera om din egen idé är fruktbar eller inte.

 

Det spelar också in om du har sökord.tld eller sökfras.tld. Det senare har ett klart plus då det innebär en ytterligare grad av matchning, men samtidigt kan stora sökvolymer vara svårare att hitta i det senare fallet.

Vad bidrar konkurrens med?

Jag har studerat en rad sidor på Internet som erbjuder receptsamlingar. Här finns sidor som recept.nu, recepten.se, kokaihop.se och så vidare.

 

Detta är ofta innehållsrika sidor som är till glädje för många, men den mångfald av sidor inom nischen uppvisar samtidigt många exempel där konkurrens mindre handlar om olikheter än en kamp om samma besökare. Detta är en kvantitativ konkurrens med relativt litet mervärde för besökare.

 

Ännu mer frapperande är likheten hos sajter som tillhandhåller så kallade låttexter (lyrics) och ackordanalyser för de som vill lära sig låtar på gitarr. Exakt samma version av en låttext eller ackordanalys kan hittas på mängder av sidor och det är uppenbart att det inte handlar om att samma person skickat in sin låttolkning till alla dessa, utan kopiering.

 

Att kopiera mängder av sidor på detta sätt är så klart ett smidigt och snabbt sätt att bygga upp en större sida med massor av ingångar. Fast desto fler som använder metoden desto mindre värdefull blir den och riskerna för bakslag i sökresultatet existerar.

Internets ekonomiska prägling

Det var länge sedan Internet i stort handlade om villkorslös informationsspridning . För att förstå Internet som det ser ut idag och har sett under senare år är pengar nyckelordet. Pengar är den primära eller sekundära orsaken till merparten av allt som existerar på Internet.

 

Bland de största sajterna över hela Internet är Wikipedia.org ett lysande undantag. Wikipedia drivs utan vinstintresse. I Sverige var Sunet.se en sådan sida som kanske inte är känd för allmänheten men hade en längre vistelsetid på Internet.

 

Även sidor med antikommersiell framtoning som torrentsajten Piratebay.org eller forumet Flashback.org är vinstdrivande i form av reklam. Dock behöver inte Piratebay.org prioritera bort till exempel mindre kommersiella filmtitlar som inte förväntas sälja tillräckligt, vilket CDON och Ginza tvingas göra.

 

Trots allt är reklam på Internet av en annan natur dess motsvarighet i TV. I program på TV tar reklamen under en tid helt och hållet över och direktkonfronterar tittarna. På Internet ges besökarna en valfrihet då reklamen är partiell och inte tidsbunden.

Relaterat