Seo

Schema över länkvägarReciproka länkbyten och trevägsbyten

2011/11/23 SEO / STRATEGIER • 

Länkbyten av olika slag är en viktig process i ditt arbeta att öka trafiken till din hemsida/blogg. Det finns två olika varianter att skilja mellan [...]

kedjaSå kollar du vem som länkar till dig

2011/06/13 SEO • 

Det finns många fördelar med att ha uppsikt över vilka andra sajter som länkar till din webbplats. Detta är ett bra sätt att ha koll på att dina länkpartners [...]

headings taggarRubriker (H1-H6) och sökmotoroptimering

2011/04/21 SEO • 

Som ett led i sökmotoroptimeringen av din sida bör du använda rubriker som innefattar h1-rubrik samt eventuellt h2-underrubrik och mellanrubriker från h3 till h6 efter behov.

no follow tagNo follow – do follow

2011/04/03 SEO • 

I begynnelsen (gillar att inleda en artikel med dessa ord) indexerade sökmotorns ”spindlar” alla länkar utan någon urskiljning [...]

title tagTitel (title) och sökmotoroptimering

2011/03/28 SEO • 

I den här artikeln behandlas ett av de absolut viktigaste elementen du måste känna till när du sökoptimerar din hemsida, nämligen sidans titel [...]

SEO (Search Engine Optimization) är en vanlig förkortning för sökmotoroptimering eller bara sökoptimering. SEO handlar således om hur du optimera din hemsida för att ranka högt på sökmotorerna. Sökmotorer är idag nästan lika med Google. I Sverige och de flesta länder i världen har Google en dominerande ställning (undantag är vanligast i vissa delar av Asien).

symbolbild seo

SEO – en tillbakablick

Under mitten av 1990-talet då Yahoo! dominerade sökningarna på Internet var SEO  – Search Engine Optimization på engelska  eller sökmotoroptimering på svenska –  i ett primitivt skede. Beskrivande filnamn och sidtitlar räckte långt. Nästa led blev ett ökat tänkt kring sökord och sökordsdensitet. Strax därefter började också mer intrikata element som placeringen av sökord i innehållet uppmärksammas.

 

Under SEO-historiens tidiga dagar var sökmotorerna inte av dagens komplexitet och pionjärer kunde ”knäcka koden” på sökmotorer som Excite.

Länkkataloger

Länkkataloger hade en större funktion på Internet innan sökmotorerna förfinades och blev ett utmärkt verktyg att hitta information. Till skillnad från länkkataloger behövde sökmotorer en minimal redaktionell verksamhet då allting kan avledas genom en algoritm. Algoritmen upprätthålls sedan av robotar, så kallade bots. Inget behöver (även om detta förekommer) således ske manuellt.

PageRank

Ett stort evolutionärt steg skedde i form av PageRank som introducerades av Google i slutet av 1990-talet. PageRank värderar sidor efter hur många och hur bra länkar som riktas till dem. Detta är en något förenklad beskrivning av en länkanalys där många faktorer inräknas och som i slutändan ger en bild över vad för sidor som kan räknas till auktoriteter inom olika områden.

 

Därmed inte sagt att detta var ett system utan brister – särskilt i början var det enkelt att manipulera, det gällde att fixa en viss typ av länkar och sedan kom resultatet som på beställning. Men Google har förfinat PageRank under åren och ett viktigt steg i denna process var att komma tillrätta med spammade och köpta länkar. Idag spelar dock PageRank en mindre roll än tidigare för hur en sida placerar sig i sökningar på Google.

No Follow

År 2005 inför Google en nyhet vid namn no follow. No follow kom till som en reaktion på alltför mycket missbruk med länkar genom spam i forum och dylikt samt köpta länkar. Genom att vissa kategorier länkar attribuerades med no follow (detta är ofta fallet på t.ex. forum) kunde irrelevanta länkar uteslutas som vikt för en sidas placering i sökresultatet. Problemen kvarstår dock fortfarande i en ganska betydande skala och köpta länkar är långt ifrån ett avslutat kapitel. Läs mer om No follow.

 

Google logo

EN LOGOTYPE DU ANTAGLIGEN KÄNNER IGEN

Google-dominans präglar SEO

Sedan ett antal år är sökmotoroptimering detsamma som att optimera för Google. Åtminstone i Sverige och många andra länder har Google en helt dominerande ställning. Google anses på samma gång vara den svåraste sökmotorn att optimera för.

Är SEO utdöende?

Under andra halvan av 00-talet har det då och då talats om SEO som en utdöende verksamhet. On page-optimering har minskat i betydelse sett i relation till länkar. Dessutom har spridningen av kunskap rörande on page-optimering ökat ofantligt bland gemene webbmaster.

 

Med Facebook och Twitter har nya landskap bredit ut sig vid sidan av sökmotorernas hegemoni. Sociala medier är idag ett populärt uttryck och det nya Internet visar upp en väldig brokighet och vilken sida som i slutändan får mest besökare blir en alltmer dynamisk process.