Strategier


Textannonser eller bildannonser?

Vilka slags annonser är bäst för din hemsida – textannonser eller bildannonser? Denna artikel ska redogöra för olika faktorer vilka belyser fördelar och nackdelar med textannonser och bildannonser.

Reciproka länkbyten och trevägsbyten

Länkbyten av olika slag är en viktig process i ditt arbeta att öka trafiken till din hemsida/blogg. Det finns två olika varianter att skilja mellan: det reciproka länkbytet och trevägsbytet.

Placerar sig din sida dåligt i Google?

Denna artikel ser över tänkbara anledningar till varför en sida placerar sig dåligt i sökmotorn Google. Som vi ska se finns det ett par viktiga faktorer som bör checkas av.

Internet och auktoritet

Vad betyder auktoritet på Internet och hur manifesterar den sig? Det är uppenbart att auktoritet inte betingas lika på Internet som i verkligheten. Den som vill skriva en artikel i ett ämne behöver inte nödvändigtvis få den granskad och godkänd för att publicering ska bli aktuellt – har han en hemsida eller blogg fattas bara […]

Google AdSense – historia och bakgrund

Google AdSense är en förlängning – eller spegling om man så vill – av Google AdWords. Google AdWords lanserades år 2000 och gick ut på att sponsrade länkar placerade intill de organiska sökresultaten och kunde köpas av annonsörer. Med Google AdSense som introducerades i mars 2003 kunde även webbsidor publicera annonser från Google AdWords nätverk.

Fortfarande idé att göra en hemsida om poker?

Sökord kring poker har under de senaste åren varit och är fortfarande bland de mest konkurrensutsatta på Internet. Anledningen är en kombination av omfattande sökvolymer och ett värde per besökare som är långt över genomsnittet.

En stor hemsida eller flera mindre?

Det tycks finnas en del olika uppfattningar i frågan om man ska satsa på en stor eller flera lite mindre hemsidor. Vissa hävdar det ena som en generell regel, vilket jag anser vara felaktigt. Enligt mitt sätt att se saken finns det flera aspekter som spelar in.

Lista med länkkataloger

Här följer en lista med länkkataloger där du kan lägga till din egen hemsida eller blogg. Länkkatalogerna som listas här är gratis även om det kan förekomma att de erbjuder premiumtjänster mot betalning (snabbare behandling, bättre synlighet osv.). En del kräver att du länkar tillbaka till dem andra inte.

Att komma med i Googles sökmotor

En hemsida utan synlighet i Googles sökresultat är föga värd om den ska dra trafik genom sökord. Direkt efter att du publicerar en ny hemsida eller blogg bör du därför se till att få den registrerad hos Google. Visst vill du även finnas med hos andra sökmotorer som Bing.se och Yahoo.se, men det brukar ske automatiskt  – med viss […]