Anonym eller inte som domänägare?

stolAnonymitet är eftertraktat av många, inte minst på Internet. Som webbmaster finns det möjlighet att ge uppgifter om sin person på hemsidan, något som många låter bli. Metoden att få reda på vem som ligger bakom sidan om ingen uppgift ges är att ta reda på vem som står som registrerad på domänen ifråga. Detta leder ibland till resultat beroende på vilket toppdomän det är frågan om.

 

.se och .nu – Här gäller att ägaren är anonym (för .se är dock företag inte anonyma).

.com, .net och .org – I dessa fall kan uppgifter om ägaren hittas.

 

Planerar du att köpa en domän och göra en hemsida med vilken du vill vara anonym är det alltså .se eller .nu du i första hand bör leta efter. Även toppdomänen .eu låter den som står som ägare vara anonym.

 

Det finns också aktörer på marknaden som erbjuder anonymitet även för de andra toppdomänerna. Även vissa webbhotell låter dig vara anonym med til exempel .org och .bet-domäner. Till exempel Binero.

Relaterat