Rubriker (H1-H6) och sökmotoroptimering

Som ett led i sökmotoroptimeringen av din sida bör du använda rubriker som innefattar h1-rubrik samt eventuellt h2-underrubrik och mellanrubriker från h3 till h6 efter behov.

H1-taggen

H1-rubriken är den viktigaste rubriken ur hänseende av sökmotoroptimering. Som kod ser den ut så här:

<h1>din rubrik här</h1>

De primära riktlinjerna för h1-taggen är dessa:

  • Maximalt 40 tecken (inklusive blanksteg)
  • En h1-rubrik per sida rekommenderas
  • Det viktigaste sökordet för sidan ska finnas med
  • Undvik ha exakt samma h1 som sidans titel (title-taggen)

Det mesta som gäller h1-rubriken är inte speciellt komplicerat: tänk sökord, men också att det gärna får vara en inbjudande rubrik för besökaren. Även om en säljande text är viktigare för sökmotoroptimering av sidans titel är det inte så kul om besökaren klickar sig ut från sidan direkt på grund av en oinspirerande huvudrubrik.

H2-taggen

I längre texter underlättar det för besökaren och ger pluspoäng för sidans ranking om du använder underrubriker. För underrubriker använder du h2-taggen:

<h2>underrubrik här</h2>

Till skillnad från h1-taggen kan du använda flera h2-rubriker på sidan. Sökord i h2-taggen har inte alltför stor betydelse för sidans ranking, men det kan ändå ge ett visst genomslag. Glöm bara inte att en underrubrik är just en underrubrik och därför inte ska beskriva hela sidans innehåll utan den följande texten.

H3-h6

Mellanrubriker som görs med h3, h4, h5 och h6-taggar är inte direkt nödvändiga. Detta eftersom du kan använda h2-rubriker flera gånger på sidan samt att h3-h6 bara har marginell eller ingen betydelse för sidans ranking.

På denna sida till exempel använts dock h3 och även h4 emellanåt. Skälet är att detta kan strukturera upp texten i en artikel ännu tydligare. Dessutom skulle man kunna påstå att det finns en sekundär nytta ur sökoptimeringssynpunkt med detta…

Ibland används fetstil till att markera mellanrubriker. I det här fallet kontrollerar du inte längre i detalj vilka ord du ger fetstil, vilket annars är fördelaktigt då fetstil är ytterligare ett element som spelar in i sökoptimering av en hemsida (läs vidare Skriva för webben).

Sammanfattning

Använd alltid h1 som huvudrubrik på sidan och så ofta som möjligt även h2 för underrubrik(er). H3-h6 saknar mer eller mindre relevans för sidans ranking och huruvida du använder dessa styrs mera av personliga preferenser.

Relaterat

Tags: ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>