Rubriker (H1-H6) och sökmotoroptimering

21 april 2011 | Seo

headings taggarSom ett led i sökmotoroptimeringen av din sida bör du använda rubriker som innefattar h1-rubrik samt eventuellt h2-underrubrik och mellanrubriker från h3 till h6 efter behov.

H1-taggen

H1-taggen används i samband med sidans huvudrubrik. På denna sidan är denna "Rubriker (H1-H6) och sökmotoroptimering".

H1-rubriken är den viktigaste rubriken ur hänseende av sökmotoroptimering. Som kod ser den ut så här:

 

<h1>Din rubrik här</h1>

 

De primära riktlinjerna för h1-taggen är dessa:

  • Maximalt 40 tecken (inklusive blanksteg)
  • En h1-rubrik per sida har traditionellt rekommenderats, men avvikelser har blivit vanligare
  • Det viktigaste sökordet för sidan ska finnas med
  • Undvik ha exakt samma text i h1 som i sidans titel (title-taggen)

För h1-rubriken får det gärna får vara en inbjudande rubrik för besökaren, fast en säljande text är viktigare för sökmotoroptimering av sidans titel då denna ofta ses i ett läge där besökaren bestämmer sig för att klicka in på sidan eller ej.

H2-taggen

I längre texter underlättar det för besökaren om du använder underrubriker. För underrubriker använder du h2-taggen:

 

<h2>underrubrik här</h2>

 

Till skillnad från h1-taggen kan du använda flera h2-rubriker på sidan. Sökord i h2-taggen har inte alltför stor betydelse för sidans ranking. Glöm bara inte att en underrubrik är just en underrubrik och därför inte ska beskriva hela sidans innehåll utan den följande texten.

H3-h6

Mellanrubriker som görs med h3, h4, h5 och h6-taggar är inte direkt nödvändiga. Detta eftersom du kan använda h2-rubriker flera gånger på sidan samt att h3-h6 bara har marginell eller ingen betydelse för sidans ranking.

 

På denna sida till exempel använts dock h3 och även h4 emellanåt. Skälet är att detta kan strukturera upp texten i en artikel ännu tydligare.

Sammanfattning

Använd alltid h1 som huvudrubrik på sidan och så ofta som möjligt även h2 för underrubrik(er). H3-h6 saknar mer eller mindre relevans för sidans ranking och huruvida du använder dessa styrs mera av personliga preferenser.

Relaterat