Titel (title) och sökmotoroptimering

28 mars 2011 | Seo

title tagI den här artikeln behandlas ett av de viktigaste elementen du måste känna till när du sökoptimerar din hemsida, nämligen sidans titel (title-taggen).

Sidans titel – <title>

Med sidans titel avses texten som visas i webbläsarens övre list samt rubriken för din sida i sökresultatet i till exempel Google.

 

I sidans kod ser title-taggen ut på följande vis och ska vara placerad i head-avsnittet:

 

<title>Sidans titel och sökoptimering: tänk rätt om title-taggen</title>

Vad utmärker en bra titel?

Vi har konstaterat att title-taggen är viktig för hur din sida kommer att ranka och därför bör du följaktligen ha med ditt viktigaste sökord alternativt sökfras i titeln.

 

Vissa webbmasters begagnar idén om att upprepa sökordet flera gånger i titeln. Detta kan lätt slå tillbaka och uppfattas som spam av sökmotorn. Ifall du har en lång titel kan ett sökord med fördel förekomma två gånger, men inte mer.

 

På tal om titelns längd ska 60 tecken, inklusive mellanslag, helst inte överskridas (just därför har ”sökoptimering” i stället för ”sökmotoroptimering” valt i denna sidans titel), åtminstone är detta sant när det gäller Google och det är trots allt denna sökmotor som du framför allt bör ha i tankarna när du sökoptimerar din hemsida.

Dock går det numera inte veta säkert om en lång text i titeln kommer få plats där den visas i sökresultatet (serpen) eftersom vissa av orden eventuellt fetmarkeras.

Gärna en säljande titel

Eftersom din titel kommer visas som rubrik i sökresultatet handlar det om att behaga de potentiella besökarna till din sida. Därmed bör du eftersträva en säljande titel.

 

Det optimala är alltså att ha en naturlig text som innehåller sökord samtidigt som den väcker intresse.

Titeln ska matcha innehållet

Välj inte titel efter vad du tror är en attraktiv sökfras eller en säljande titel om detta inte matchar innehållet på sidan – det kan ge minuspoäng av sökmotorn, och säkert hos besökarna också.

 

Satsa i ställen på en titel med hög relevans där sökord eller sökfraser i titeln är återkommande i sidans innehåll. Missförstå inte detta som att du måste återge hela titeln någonstans i texten, men den bör återspeglas i artikeln.

Titeln ska vara unik

Varje sida bör ha en unik title-tag. Här syftas främst till undersidor på en webbplats, men det kan förstås och vara värt att skilja sig från andra sidor som kanske har näraliggande ämnen och rankar på samma sökfraser.

 

De sökord eller sökfraser du tar med i titeln ska gälla den specifika undersidan och inte de sökord som gäller för din hemsida i stort. Vill du ändå ha med ditt varumärke på alla sidor skulle detta kunna skrivas i stil med:

 

Sidans titel och sökmotoroptimering | Tema.nu

 

Det finns dock många andra element att titta på och du hittar fler artiklar på denna sida i ämnet.

Relaterat