En stor hemsida eller flera mindre?

Det tycks finnas en del olika uppfattningar i frågan om man ska satsa på en stor eller flera lite mindre hemsidor. Vissa hävdar det ena som en generell regel, vilket jag anser vara felaktigt. Enligt mitt sätt att se saken finns det flera aspekter som spelar in.

I denna artikel ska det argumenteras emot uppfattningen att det är mest riktigt att ha en enda hemsida och satsa allt på denna.

Vilka omständigheter råder?

Frågan om en stor eller flera mindre hemsidor beror rimligtvis på en rad omständigheter. Det är först och främst en ganska stor skillnad på att registrera sin första domän på 2010-talet än att göra det kring millenniumskiftet eller tidigare. Beträffande domäner av sökords- eller sökfrasstruktur är det därför ganska naturligt att rikta in sina attacker mot flera mål (läs: keywords), då mycket är registrerat sedan länge vad gäller den stora sökordstrafiken.

Inte minst tycks det felaktigt att ge en ny aktör rådet att satsa allt på en sida. Hur säkra analyser och hur mycket underlag har denne att grunda sitt val av domän och utformning av hemsida på? Denne om någon borde pröva sig fram genom flera hemsidor.

Detta visar att det också finns pragmatiska skäl att ta hänsyn till, vilket ofta glöms då de teoretiska perspektiven framförs.

En samling hemsidor kan dessutom bilda ett starkt nätverk där sidorna inbördes förstärker varandra med hjälp av länkar (vilket dock bör utföras med viss måttlighet).

Stor sida = stark sida

Det råkar vara så att Google premierar hemsidor som består av många sidor. Med detta sagt inser vi också att det måste finnas en gräns inför hur många hemsidor vi kan publicera då varje hemsidas storlek kan vara utslagsgivande. Någon siffra är svår att fastställa, det handlar om hur mycket tid som finns till förfogande.

När jag menar att det är fördelaktigt i många hänseenden att använda sig av en strategi där flera hemsidor ingår pratar jag inte om sidor med 1-10 sidor. Sådana sidor kan fungera väl som satellitsidor och möjligen på områden med mycket liten konkurrens, i annat fall bör vi bygga lite större sidor.

Flera sidor inom samma område

Att ha flera hemsidor inom samma områden kan många gånger vara bra. Det ska då handla om att den andra och eventuellt tredje hemsidan gör kompletterande insatser.

Visst kan allting samsas på en sida, något som kan fungera utmärkt. Andra gånger finns trafik att vinna genom att använda sig att domäner som matchar sökord 2 och sökord 3. Vi kommer också kunna länka mellan sidorna med bra relevans.

Slutsats

Beroende på omständigheterna kan vi inte generellt konstatera att en stor hemsida är bättre än flera mindre. Om det optimala sökordet inom ett visst område redan är upptaget kan flera hemsidor var för sig ranka högt på andra relativt attraktiva sökord, inte minst med hjälp av själva domännamnen, och uppnå en stor trafik tillsammans.

Det är viktigt att förstå förutsättningarna som föränderliga och att det vid olika tidpunkter varierar vad som är rätt och fel.

Relaterat

Tags:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>