Internet och auktoritet

symbolbild trenderVad betyder auktoritet på Internet och hur manifesterar den sig? Det är uppenbart att auktoritet inte betingas lika på Internet som i verkligheten. Den som vill skriva en artikel i ett ämne behöver inte nödvändigtvis få den granskad och godkänd för att publicering ska bli aktuellt – har personen en hemsida eller blogg fattas bara några klick och så ligger den uppe på nätet.

 

När det gäller Internet och auktoritet kan ett talande exempel på Pokerterms.com i deras FAQ-sida nämnas. Där lyder rubriken: ”What makes you the authority on Poker Terms?”. Den retoriska frågan besvaras: “We own the domain pokerterms.com. Seriously. That’s it.”

 

Detta konstaterande är både ärligt, smått humoristiskt och sant. Äger du domänen ifråga blir du en auktoritet, that’s it. Den som driver Filosofer.se är i viss mån en auktoritet på filosofer oavsett om han har studerat på Stanford eller bara tyckte det var ett stimulerande projekt att skriva om filosofi.

 

Sedan tillkommer så klart gradskillnader hur auktoriteten uppfattas. Låt oss titta på några sådana.

Domän och förtroende

Forsakringskassan.nu är förmodligen ingen domän som skulle få allt för många klick just på grund av sin toppdomän. Det finns alltså i vissa fall en högre tilltro till .se domäner. Primärt för att det är just .se och sekundärt för att .se implicerar ett ”starkare ursprung” ( .se tenderar vara den första toppdomänen som registreras för ett visst namn i Sverige).

 

Att inte ha sin hemsidas namn följt av .se kan leda till vissa auktoritetsproblem. Fast detta ska inte överdrivas, vilket en del tenderar att göra. Det gäller att se skillnader mellan toppdomäner som något relativt.

 

Ibland är faktiskt .nu eller .org till exempel lika bra eller till och med bättre än .se. Förutom att .nu fungerar extra bra när det handlar om verb som i Hitta.nu bestämmer också hemsidans ämnesområde vad för domänsuffix som är bra eller dåligt.

 

Låt säga vi gör en sida som heter ”Gitarriff”. Skulle vi tappa i förtroende om vi hade Gitarriff.nu i stället för Gitarriff.se? Nej, det är knappast troligt att någon skulle hysa missförtroende för sidans trovärdighet på grund av domänsuffixet i detta fall.

Du är själv medskapare av auktoritet

En annan faktor för hur din sida uppfattas på Internet i fråga om grad av auktoritet är förstås hur du presenterar innehållet. Detta omfattar framför allt design och textinnehåll, men också vilka länkar till andra sidor som finns på sidan. Om du länkar till sidor som inte är relevanta för ditt eget ämne och det finns länktexter som ”casino bonus” (och sidans ämne i övrigt inte behandlar hasardspel), kan sidans ställning minska drastiskt i besökarens ögon.

 

En sak som också kan höja sidans förtroende är om det finns en så kallad ”om sidan”, där den eller de som ansvarar för sidan presenterar den och motiverar drivkraften bakom sitt projekt. Det bör givetvis också finnas kontaktinfo med e-postadress. Om det är ett företag är adress och telefonnummer obligatoriskt.

 

Ibland finns möjligheten för besökarna att kommentera. Detta är positivt eftersom det visar att upphovsmannen är beredd att ta kritik och föra en diskussion. Observera dock att sidor som byggs med statisk kod inte kan hantera kommentarer (rent teoretiskt går det med tredjeparts-program).

 

uppslagen bok

EN ANSENLIG MÄNGD TEXT BEFÄSTER AUKTORITETEN

 

Även om auktoritet alltså skapas i sig själv i form av domänens existens och dess tillhörande innehåll pendlar alltså graden av tilltro. På Internet är auktoritet tämligen godtyckligt. Den kan vara relativt lätt vunnen, men kräver ändå en viss prestation och ett visst ansvar för att bli övertygande.

 

Saker som skulle kunna motsäga sann auktoritet i somliga besökares ögon är överdriven mängd reklam. Ibland är sidan inte bättre byggd än att en reklamruta skymmer en del av det redaktionella innehållet och det säger en del om var prioriteten ligger på en sådan sida. Reklamen i sig och även intensiv sådan är ingen given negativ faktor – i så fall skulle DN.se ha noll auktoritet. Det är snarare hur reklamen samsas med innehållet på sidan och givetvis vad för sorts reklam det är.

Nämn dina källor och tala sant

Att du nämner källorna där du fått information kommer inte underminera dig som auktoritet utan bidrar snarare till att din sidas förtroende växer då förstärkt visshet ges till den information du presenterat.

 

Om en besökare skulle upptäcka att informationen på din sida består av felaktigheter kan ett dåligt rykte sprida sig. Det är därför värt att lägga lite extra tid för att kolla så allting stämmer i den information du ger.

Relaterat