Placerar sig din sida dåligt i Google?

Denna artikel ser över tänkbara anledningar till varför en sida placerar sig dåligt i sökmotorn Google. Som vi ska se finns det ett par viktiga faktorer som bör checkas av.

Tid

Om din blogg/hemsida funnits på Internet mindre än ett par månader är ofta lösningen tålamod. Normalt sett dyker din sida långt ner i sökresultaten och sedan i takt med etablering börjar den eventuellt klättra. Klättringens fart beror på lite olika saker, till exempel kan en hög uppdateringsfrekvens av nytt innehåll påskynda processen. Likaså om sidan får länkar från andra sidor eller att dess innehåll delas - all uppmärksamhet är givetvis bra.

 

Om din sida fortfarande intar en blygsam placering på Google efter ett år (lägg märke till att detta är väldigt ungefärliga tidsangivelser), bör orsaken inte längre gälla tid utan andra faktorer vi strax ska se närmare på.

Är sidan indexerad?

När jag pratar om att sidan funnits ett år på Internet menar jag att den funnits i Googles index lika lång tid. Jag förutsätter att du har registrerat din sida i Google.

Länkstruktur

Den interna länkstrukturen på en sida, det vill säga utseendet av främst navigeringsmeny och eventuellt sidomeny är fundamentalt när det gäller sidors placeringar i Google.

 

Vi ska titta på två saker:

  • Titel på länkar (anchor text)
  • Hierarki i länkstrukturen

Titel på länkar

Låt säga att du har en websida om bakning och eftersträvar att ranka högt på detta sökord och näraliggande sökord genom bland annat din förstasida (indexsidan). Förmodligen har du en text om att baka på sidan där sökordet ”bakning” förekommer ett antal gånger. Som komplettering till detta bör du genom den interna länkningen betona för Google vad förstasidan handlar om.

 

Till exempel kan det spela roll vilken länktext du använder navigeringsmenyn där det antagligen finns en länk till din förstasida. Det bör så klart finnas en länk till förstasidan från alla undersidor.

Om du använder länktexten ”Hem” talar du inte om att sidan handlar om bakning utan … just det: hem. Visst är ”Hem” en väldigt beskrivande titel för dina besökare. MEN, den är ur ett SEO-perspektiv mindre bra. Det kan därför vara idé att byta ut ”Hem” mot sidans primära sökord.

Hierarki i länkstrukturen

Boxar och pilAv stor vikt är även hur din länkstruktur ser ut. Beroende var i koden – hur tidigt eller hur sent – en viss länk befinner sig gentemot andra länkar på sidan kommer denna länk få olika genomslag. En länk som dyker tidigt i koden får extra mycket betydelse.

 

Var befinner sig länken till din förstasida? Om den är i navigeringsmenyn brukar detta inte vara något problem då det oftast innebär att länken är tidigt placerad i koden. Om du den däremot är placerad i en sidomeny bör du kontrollera var sidomeny-taggen befinner sig i relation till de övriga elementen på sidan. Om sidomenyn kommer efter innehållet i koden kommer också eventuella länkar från innehållet att komma före länken till din förstasida som finns i sidomenyn.I detta fall bör du flytta sidomenyns tag och placera den före innehållet i koden.

Likadant gäller att om undersidor rankar dåligt bör du överväga att länka till dem i till exempel sidomenyn. Det är ingen bra idé att ha massor av länkar i en sidomeny och består din webbsida av många undersidor kan du i stället länka från en annan artikel.

Duplicerad text

Ibland har inte förstasidor särskilt mycket unik text, utan består i huvudsak av kopierade ingresser till artiklar som finns på undersidor.

 

Ett problem med detta är att Google uppfattar det som duplicated content, text som existerar på två ställen. I detta fall kommer Google bortse från den ena texten. Eftersom det bara är ett smakprov som ges på förstasidan kommer det bli denna sida som inte kan ”tillgodogöras” texten.

 

Lösningen kan alltså vara att använda dig av unik text på din förstasida.

Externa länkar

Google lägger stor vikt kring vilka inlänkar din sida har (dvs. länkar från andra webbplatser). Det finns några saker inom detta område som kan fälla din sida:

  • Finns det inga länkar från andra sajter till din sida? (Google kommer isf lägga mindre vikt vid din sida.)
  • Har din sida fått för många länkar på kort tid? (Detta kan uppfattas som onaturligt och kan till och med placera dig i Googles filter.)
  • Är en stor andel länkar av dålig kvalitet? (Då avses framför allt länkar som kan räknas som uppenbara länkbyggen.)

Innehåll

Det kan givetvis handla om att ditt innehåll inte duger i Googles ögon. Är det för lite innehåll är här det första du ska se efter.

Relaterat