Reciproka länkbyten och trevägsbyten

23 november 2011 | Strategier på internet

Länkbyten av olika slag är en viktig process i ditt arbeta att öka trafiken till din hemsida/blogg. Det finns två olika varianter att skilja mellan: det reciproka länkbytet och trevägsbytet.

Fördelar med länkbyten

Detta är kanske väl uppenbart, fast för att det inte ska bli oklart i artikeln kan en åtskillnad göras mellan:

  1. Länkkraft (vilket kan öka din synlighet i sökmotorer)
  2. Mer trafik

I värderingen av länkbyten kommer det framför gälla den punkt 1. Vad gäller punkt 2 är det givna faktorer som besöksmängd och länkens synlighet som premieras.

Reciprokt länkbyte

Att byta länkar genom att du placerar en länk på din sida till en annan sida och i gengäld får en länk tillbaka från samma sida till din egen kallas för ett reciprokt länkbyte – enklare sagt är detta ett ”ömsesidigt” byte av länkar. Detta har traditionellt varit vanligt inte minst bland bloggare som har en lista av länkar placerade i sin ”bloggroll”.

 

Pil som visar länkväg

LÄNKBYTE Á LA DUBBELFIL

 

Nackdelen med detta slags byte är att Google uppfattar det som forcerat mindre än som ett uttryck för en spontan uppskattning från den som länkar. Därför genererar inte en länk av detta slag lika mycket värde som om du fått en länk utan att länka tillbaka.

Trevägsbyte

Med trevägsbyte menas att ett utbyte av länkar icke sker ömsesidigt på samma uppenbara sätt, länkvägar sprids i stället för att vara parallella.

 

Schema över länkvägar

FÖRDELAKTIGA LÄNKVÄGAR FÖR BÅDA PARTER

 

På detta sätt kan du öka länkarnas värde eftersom de tycks vara tillkomna spontant. Om du själv eller personen du byter länkar med har flera sajter är ett trevägsbyte alltså att rekommendera.

 

Dock kan det vara bra att variera med en del reciproka länkar – en mångfald hos dina inlänkar skapar naturlighet vilket ofta är en vinnande formel hos sökmotorer som Google.

Relaterat