Textannonser eller bildannonser?

Vilka slags annonser är bäst för din hemsida – textannonser eller bildannonser? Denna artikel ska redogöra för olika faktorer vilka belyser fördelar och nackdelar med textannonser och bildannonser.

I betraktarens öga

Människor är programmerade att lyssna till ord och titta efter ord. Låt säga att du sitter på en buss eller ett tåg och två människor sitter och pratar bakom dig. Detta är inte bara ljud du kan koppla bort utan din hjärna kommer automatiskt börja koda om dessa ljud till ord som du uppfattar vare sig du vill eller inte. Detsamma gäller text. Du har en vana att kasta en blick på ord i ditt eget språk som finns i ditt synfält.

Även bilder är lockande för ögat, men inom vissa kontexter tenderar många människor sortera bort bilder eftersom dessa i ett visst sammanhang fungerar som symboler, i detta fall reklam – annonsblindhet kallas det.

Även text kan vara reklam, men eftersom detta i högre grad liknar det vi primärt fokuserar på för stunden (dvs. när vi läser en text) är det lättare gjort att börja snegla också på den text som visar reklam.

Med detta sagt verkar det som frågan är avgjord i fallet textannonser eller bildannonser? Fast som vi ska se finns det ytterligare faktorer som kan spela in.

Ersättning per klick

Om vi för en stund håller oss i Google AdSense har du ett val mellan textannonser eller bildannonser i din annonsenhet. Default alternativet är dock en kombination där både textannonser och bildannonser kan visas.

Att använda sig av detta sista alternativ innebär att flest antal annonsörer får vara med att bjuda om annonsplats på din sida, både text- och bildannonser. Detta maximerar värdet per klick.

Variation

Variation är en faktor som de flesta verkar förbise i detta ämne.

Låt säga att du har en hemsida med 100 sidor där du har textannonser på alla sidor och att varje besök i genomsnitt ger fem sidvisningar. Låt även säga att den annonsrotationen som gäller på din sida under ett sådant besök innefattar totalt åtta olika textannonser.

Detta innebär att besökaren kommer att få se samma annonser flera gånger om. Att i stället välja att visa bildannonser på 10 utan 100 sidor kommer innebära att fler annonser visas per besök.

Egna erfarenheter

Olika lösningar kan fungera olika bra beroende på hemsida eller blogg. Experimentera därför med olika annonsformat på din sida för att se vad som genererar bäst inkomster. Vissa gånger kommer din ersättning att minska när du gör förändringar, men långsiktigt kommer detta vara det mest lönsamma eftersom du får information om vad som verkligen fungerar.

Mina egna erfarenheter visar att textannonser i regel är bättre än bildannonser, men som diskuterats ovan behöver detta inte innebära att det optimala är att enbart bruka text i annonserna.

Relaterat

Tags: ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>