You are currently browsing the Tema.nu posts tagged: poker


Support på högsta nivå – eller kanske inte…

När det gäller support finns det olika graderingar. Jag skulle vilja påstå att spelsajters support ofta befinner sig ganska långt ned på skalan.

Fortfarande idé att göra en hemsida om poker?

Sökord kring poker har under de senaste åren varit och är fortfarande bland de mest konkurrensutsatta på Internet. Anledningen är en kombination av omfattande sökvolymer och ett värde per besökare som är långt över genomsnittet.