Att radera alla kommentarer i WordPress

6 februari 2011 | Webdesign

Jag gjorde liksom en liten comeback som blogginkastare på Tema.nu. Det var ett tag sedan jag loggade in med andra ord och det hade hopat sig 1658 kommentarer som väntade på granskning. Behöver jag nämna att det var spam-kommentarer.

Enligt default inställningarna så tilläts maximalt att 20 kommentarer flyttas till Papperskorgen eller Skräpposter åt gången. Det finns dock ett enkelt sätt att kasta ut alla soporna på en gång.

 

Du gör detta genom att ändra i ”Panelinställningar” (längst upp något åt höger). Sedan kan du ange ett (tresiffrigt) tal i fältet ”Visa på skärmen”.

 

Av någon anledning försvinner de sedan inte direkt utan hamnar antingen i ”Papperskorgen” eller ”Skräpposter”. Om du till exempel flyttar dem till papperskorgen kan du emellertid därefter dumpa alla på en gång genom att klicka på knappen ”Töm papperskorgen”.

 

För att slippa att spam-kommentarer hopar sig finns det ett plugin som används av många: Akismet. genom att installera detta kommer de flesta oönskade kommentarerna hamna i Papperskorgen direkt. Akismet är gratis, men du behöver regsitrera för att få en nyckel.

Relaterat