Att visa poster som utdrag i WordPress

6 februari 2011 | Webdesign

I WordPress kan du antingen presentera dina inlägg i hela texter eller som kortare utdrag (excerpt). Ifall du har flera inlägg sorterat under en kategori är det oftast smidigast att bara visa inledningen av texten och i stället låta besökaren klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

 

Det växlar huruvida du kan ställa in detta i ”Inställningarna” beroende på vilket tema du använder. Om ditt tema inte möjliggör detta per automatik finns det en enkel ändring i koden du kan göra för att visa poster som utdrag.

 

Gå till ”redigeraren” (under Utseende) och välj Arkiv (archive.php). Sök där efter ”the_content” och du bör hitta något som liknar:

 

<?php the_content(); ?>

 

Ersätt nu detta med:

 

<?php the_excerpt(); ?>

 

Nu ska dina poster som är sorterade i en kategori i stället visas som korta sammanfattningar.